Podmínky vstupu do Chorvatska od 1.11.2021 a podmínky návratu do ČR

2 listopadu, 2021

VSTUP DO CHORVATSKA

V současnosti stále platí omezení vyhlášená Štábem civilní ochrany Chorvatské republiky, kdy očkovaní občané mohou do Chorvatska vstupit, pokud se vedle cestovního dokladu prokází platným digitálním COVID certifikátem (aplikace Tečka).

Výjimečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, budou moci vstoupit do Chorvatska pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

1) negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice),

2) negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu,

3) potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 365 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní,

4) potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů,

5) potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů,

6) potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky v rámci osmi měsíců od počátku nemoci s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo méně jak 365 dnů,

7) potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu (antigenní test definován v bodě 2), který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 365 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19.

https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

Vyjímka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let. Ty do Chorvatska mohou vstoupit, pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

Pokud osoba (12 let a výše) nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.

Doporučujeme vyplnit před vstupem formulář Enter Croatia - https://entercroatia.mup.hr/

Seznam testovacích center v Chorvatsku, kde je v současné době možné provést RT-PCR test na COVID - 19 je zde: https://www.koronavirus.hr/latest-news/testing-centers-in-croatia/764

 

TRANZIT

Tranzit přes Rakousko

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Tranzit přes Slovinsko

Tento je možný bez překládání COVID potvrzení, pokud osoba opustí Slovinsko nejpozději do 12 hodin od vstupu do země. Cestující, který uplatňuje tuto výjimku, musí policii předložit důkaz o tranzitu přes Slovinsko, jinak mu bude nařízena karanténa.

Tranzit přes Slovensko

Tento je možný bez překládání COVID potvrzení, tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot. Tranzit je možný pouze po stanovených trasách:
https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html

Tranzit přes Maďarsko

Osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska, Rumunska nebo Ukrajiny mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci). Tranzit je tedy bez omezení.

 

NÁVRAT DO ČR

Chorvatsko je od pondělí 1. listopadu 2021 zařazeno mezi tzv. tmavě červené země s velmi vysokým rizikem nákazy covidem.

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Očkovaní (kteří mají alespoň 14 dní po plném očkování), nebo ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19, mají pouze povinnost vyplnit příjezdový formulář.

https://plf.uzis.cz/

Welcome SMS a další informace:

Mobilní operátoři mají povinnost na všechna telefonní čísla, která se nacházela v zahraničí a přihlásila se do české sítě operátorů, poslat SMS s informací o povinnosti vyplnit při příjezdu do ČR příjezdový formulář. Operátoři musejí uchovat informace o telefonním čísle a době zaslání SMS po dobu platnosti mimořádného opatření a následně je vymazat.

https://covid.gov.cz/situace/zahranici/prijezdovy-formular

Sdílet tento článek:

Adriatic Real

Realitní kancelář Adriatic Real s.r.o. specializující se na zprostředkování koupě nemovitosti na jadranském pobřeží Chorvatska a Černé Hory.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram